Publisert 28.06.2017

"Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016" (PDF, 2 MB) sto på kommunestyrets agenda i siste møte før sommerferien.  Kommunestyret eier de offentlige skolene, og skal årlig ha en rapport om tilstanden i skolen som grunnlag for å drøfte skoleeiers ansvar for kvalitet i grunnskolen. Læringsmiljø, læringsresultater og grunnskolens bidrag til økt gjennomføringsgrad i videregående skole er blant temaene som tas opp i rapporten.

Publisert 28.06.2017

Ringebu kommune har nå tatt i bruk Min Eiendom. Min Eiendom fungerer som en døgnåpen digital tjeneste, som på en enkel og oversiktlig måte gir oversikt over de ulike tjenestene og engasjementene som er knyttet til den enkelte innbyggers eiendom i kommunen, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen, etc.

Min Eiendom finner du på fremsiden på Ringebu kommunes hjemmeside, under Min side.

Publisert 22.06.2017

RIngebu kommune får etter søknad kr 160.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til semihurtigladepunkter for ladbare kommunale tjenestebiler.

 

Dette er veldig gledelig, og timingen er også veldig god fordi kommunens hjemmetjeneste og barnevernstjeneste i løpet av høsten vil gå over til å kun benytte ladbare biler.

 

Hjemmetjenesten kjører for øvrig klart mest av de kommunale tjenestene, og når tjenesten erstatter alle sine biler med 8 ladbare vil dette være et markant bidrag til kommunens målsetting om å få redusert sine transportutslipp. 

Kommunen vil fra høsten av ha i alt 10 ladbare tjenestebiler, fordelt på 8 hybrid - og 2 elbiler. I tillegg til de nevnte tjenester så har også helsetjenesten en elbil.

Publisert 15.06.2017

 Lotteri- og stiftelsesestilsynet har bedt oss formidle følgende til lag og foreninger.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Publisert 08.06.2017

Det vil bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer iløpet av 2017 og 2018.
For å sikre likebehandling skal alle eiendommer besiktiges, det vil si at areal måles opp og alle bygg fotograferes. De som skal besiktige vil være iført gule vester og ha identitetskort med seg. 

Publisert 08.06.2017

Ringebu kommune har gleden av å tilby ledig leilighet til leie sentralt i Ringebu sentrum, spesielt rettet mot folk i etableringsfasen.

Publisert 06.06.2017

«HVA ER VIKTIG FOR DEG»- DAGEN 9. juni 2022

«Hva er viktig for deg»- dagen symboliserer en retningsendring i helsevesenet. Retningsendringen innebærer en styrket pasient- og brukerrolle og en mer helsefremmende tilnærming.

Tradisjonelt har vi som helsepersonell hatt stort fokus på sykdom, svikt og det som ikke fungerer. Samtidig har vi gått langt i å definere hva som er "pasientens- og brukerens beste". Vi erkjenner at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne gi en god og helhetlig oppfølging av den enkelte. For å kunne gi gode tjenester trenger vi å innhente og bruke kunnskapen som pasient og bruker har om seg selv og sitt liv. Vi ser ofte at det er i denne kunnskapen at nøklene til mestring og veien til et best mulig liv ligger.

På «Hva er viktig for deg»- dagen oppfordres vi som helsepersonell til å ha ekstra fokus på å gå inn i pasient- og brukersamtaler der vi gjør oss kjent med hva som er viktig for den enkelte.

De fleste av oss har- eller vil få behov for helse- og omsorgstjenester i løpet av livet, enten det er i korte eller lengre perioder. Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å oppfordre hele befolkningen til å tenke igjennom spørsmålet:

"HVA ER VIKTIG FOR "?

 

 

Publisert 31.05.2017

 Den 01.07.2015 ble det innført nye byggeregler som gjorde det mulig å føre opp nye bygg uten å søke kommunen om tillatelse.

Publisert 24.05.2017

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.