Publisert 25.10.2013

Ringebu kommune utarbeider ny kommuneplan (arealdel), og i forbindelse med dette ble det arrangert åpent temamøte tirsdag 22. oktober i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet var utvikling i fjellområdene med fokus på næringsliv, reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. Det møtte til sammen i overkant av 30 personer med bakgrunn i ulike lag, organisasjoner, politiske utvalg, landbruket, turistbedrifter og hytteeiere i Ringebu kommune. 

Publisert 14.06.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Ringebu kommune er i gang med utarbeidelse av ny arealdel, og det legges opp til et åpent informasjons- og diskusjonsmøte onsdag 19. juni kl. 19.00-21.30.

Møtet blir på kantina i Ringebu Rådhus.

Publisert 13.05.2013

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Wenche Hagestuen Dale:
Tlf.: 61283096
E-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 20.03.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Det blir et åpent informasjonsmøte om planprosessen og krav til innspillene torsdag 21. mars, kl. 19-21 på kantina i Rådhuset.

Publisert 04.03.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Planprogram 2012-2024 for kommuneplanen sin arealdel ble fastsatt av Ringebu kommunestyre i k-sak 007/13. Ringebu kommune ønsker nå å få innspill til det videre planarbeidet.