Reguleringsplan for Våla Vest - Høring og offentlig ettersyn

Utvalg for plan og teknisk behandlet saken i møte 5. februar 2020 sak 011/20, og vedtok å legge ut reguleringsplan for Våla Vest, planID 0520201708, til høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Hensikten med planen er å legge til rette for fremtidig boligområde i kombinasjon med næringsvirksomhet innenfor kommuneplanens delområde BNF1.1 i Tollmoen. Areal avsatt til bolig reguleres til konsentrert boligbebyggelse, herunder flermannsboliger og leiligheter.

Merknader sendes til post@ringebu.kommune.no, eller til Hanstadgata 4, 2630 Ringebu.

Merknadsfrist er 6. april.

Det vil bli avholdt åpent møte i høringsperioden, med mulighet for å stille spørsmål eller komme med innspill. Møtet vil være på Innovasjonssenteret den 24. mars kl. 18.00.