Publisert 07.04.2017

 

Torsdag og fredag i uke 14 fikk 9. trinn ved Ringebu ungdomsskole besøk av «Vi bygger Norge med matematikk». Disse skulle veilede elevene i bygging av miniatyrhus i tre. Huset kunne være i tradisjonell eller nyskapende stil.

Publisert 06.04.2017

Tirsdag 4. april ble det arrangert takkefest og filmkveld. Anledningen var SmartTv gitt av Aktivitetslaget tiltenkt kinokvelder for de eldre, samt pengemidler til arbeidsstua og utstyr til fredagstrimmen gitt av LHL.

Publisert 05.04.2017

Det er muligheter for å levere avfall på MGR sine betjente mottak i påska.

​På grunn av helligdagene hentes husholdningsavfall på andre dager enn normalt.

Informasjon om åpningstider og tømmeplan her.

Publisert 03.04.2017

Ringebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

Publisert 30.03.2017

Statens vegvesen ønsker å informere om status, planløsninger og planprosess i forbindelse med planleggingsarbeidet for ny E6 Elstad-Frya.

Det blir åpent møte på Statens vegvesen sin rigg på Ringebu.

Dato: 5. april kl 18

Publisert 30.03.2017


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.

 

Publisert 29.03.2017

Skolemusikken brukte mandagen til å besøke skolene i Ringebu kommune. De spilte mange kjente melodier og skapte god stemning i gymsalen. Elevene fikk også høre lyd og navn på de ulike instrumentene skolemusikken hadde med seg. Vi takker så mye for et vellykket besøk!

Se flere bilder her.

Publisert 24.03.2017

Fra 01.01.17-24.03.17 ble det samlet inn 110 tonn matavfall fra storhusholdninger, butikker m.m. i midtdalen. Dette er en økning på ca. 30 tonn (ca. 38 %) i forhold til samme periode i 2016.

 

Tidligere ble en del matavfall levert felles med restavfall. Rutinene for mottak av restavfall på våre mottak ble innskjerpet fra høsten 2016.

 

MGR samler hver uke inn matavfall og papp fra næringsbedrifter i midtdalen. Næringsbedrifter som ennå ikke har ordning for matavfall bes kontakte MGR for avtale.

Publisert 24.03.2017

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 24.03.2017

I disse dager lanserer Ringebubarnehagene et besøkskonsept med tilbud om studiebesøk, for barnehageansatte i andre kommuner. Tema for besøkene er prosjektjobbing "Barnet som aktiv samfunnsborger"