Publisert 07.06.2016

LKU har i 2016 valgt å legge møtene sine ute på enhetene som naturlig hører under deres område.

Tirsdag 07.06.2016 var LKU på Linåkertunet for å avholde sitt møte. Her fikk de en orientering om kommunens helse og omsorgstjenester fra de tre tjenestelederne.

Publisert 27.02.2014

Venabygdsfjellet
Tirsdag 4. mars

Måsåplassen-Øksendalen-Pulla
Tirsdag 11. mars

Skotten
Onsdag 12. mars

Sted: Kantina, Ringebu rådhus

Tidspunkt: 19-21

Vel Møtt!

Publisert 23.01.2014

Ringebu kommune reviderer kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, og det blir åpent temamøte onsdag 29. januar kl. 18.00-21.15.

Sted: Kantina i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet blir kommuneplanens satsingsområder: Bo – Leve –Arbeide

Publisert 25.10.2013

Ringebu kommune utarbeider ny kommuneplan (arealdel), og i forbindelse med dette ble det arrangert åpent temamøte tirsdag 22. oktober i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet var utvikling i fjellområdene med fokus på næringsliv, reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. Det møtte til sammen i overkant av 30 personer med bakgrunn i ulike lag, organisasjoner, politiske utvalg, landbruket, turistbedrifter og hytteeiere i Ringebu kommune. 

Publisert 14.06.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Ringebu kommune er i gang med utarbeidelse av ny arealdel, og det legges opp til et åpent informasjons- og diskusjonsmøte onsdag 19. juni kl. 19.00-21.30.

Møtet blir på kantina i Ringebu Rådhus.

Publisert 13.05.2013

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Wenche Hagestuen Dale:
Tlf.: 61283096
E-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 20.03.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Det blir et åpent informasjonsmøte om planprosessen og krav til innspillene torsdag 21. mars, kl. 19-21 på kantina i Rådhuset.

Publisert 04.03.2013
Kommunevåpenet tilpasset bruk i artikler

Planprogram 2012-2024 for kommuneplanen sin arealdel ble fastsatt av Ringebu kommunestyre i k-sak 007/13. Ringebu kommune ønsker nå å få innspill til det videre planarbeidet.