Viktig melding

Møter 2018 Kontrollutvalget

Innkallinger 2018 Kontrollutvalget
Dato Innkalling Saksfremlegg og vedlegg
05.02.2018 Møteinnkalling (PDF, 112 kB) Sak 0118 Oppfølging vedtak fattet i politiske organ - statur pr 31.12.2017 (PDF, 187 kB)
Sak 0118 Vedlegg - status 31.12.2017 (PDF, 728 kB)
Sak 0218 Rapport om status for statlige tilsyn (PDF, 105 kB)
Sak 0218 Vedlegg - status statlige tilsyn (PDF, 213 kB)
Sak 0318 Årsrapport for kontrollutvalget for 2017 (PDF, 22 kB)
Sak 0318 Vedlegg - årsrapport 2017 (PDF, 235 kB)
Sak 0418 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2018 - prioriteringsliste (PDF, 213 kB)
Sak 0518 Referatsak (PDF, 102 kB)
Sak 0518 Vedlegg - referatsak (PDF, 419 kB)
Sak 0618 Åpen post (PDF, 7 kB)
13.03.2018 Møteinnkalling (PDF, 115 kB) Sak 0718 Orientering fra administrasjonen om årsregnskapet for 2017 (PDF, 10 kB)
Sak 0817 Orientering fra administrasjonen om skatteregnskapet for 2017 (PDF, 7 kB)
Sak 0817 Vedlegg - årsregnskap 2017 Skatteoppkreveren i Ringebu (PDF, 617 kB)
Sak 0817 Vedlegg - årsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringebu (PDF, 4 MB)
Sak 0817 Vedlegg - kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringebu (PDF, 248 kB)
Sak 0918 Fellesprosjekt Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (PDF, 198 kB)
Sak 1018 Temaområder for kontrollutvalget - prioriteringer for det videre arbeid i 2018 (PDF, 87 kB)
Sak 1018 Vedlegg - spørsmål fra kontrollutvalget - svar 18.02.2018 (PDF, 328 kB)
Sak 1118 Tema for drøfting med rådmannen (PDF, 8 kB)
Sak 1218 Referatsaker - brev fra Elisabeth og Øyvind Nøttestad med vedlegg (PDF, 7 kB)
Sak 1218 Vedlegg - brev fra Nøttestad 16.02.2018 (PDF, 2 MB)
Sak 1218 Vedlegg - vedlegg til brev fra Nøttestad (PDF, 3 MB)
Sak 1318 Åpen post (PDF, 7 kB)
17.04.2018 Møteinnkalling (PDF, 112 kB) Sak 1418 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2017 (PDF, 109 kB)
Sak 1418 Vedlegg - Årsberetning 2017 (PDF, 5 MB)
Sak 1518 Kontrollutvalgets uttalelse om skatteregnskapet for 2017 (PDF, 27 kB)
Sak 1518 Vedlegg - Årsrapport 2017 (PDF, 617 kB)
Sak 1518 Vedlegg - Årsregnskap 2017 (PDF, 617 kB)
Sak 1518 Vedlegg - Kontrollrapport 2017 (PDF, 248 kB)
Sak 1618 Fellesprosjekt MGR (PDF, 108 kB)
Sak 1718 Oppfølging etter kontrollutvalgskonferansen - tema svart arbeid og arbeidslivskriminalitet (PDF, 167 kB)
Sak 1718 Vedlegg - motvirke arbeidslivskriminalitet (PDF, 720 kB)
Sak 1718 Vedlegg - notat (PDF, 346 kB)
Sak 1718 Vedlegg - utdrag undersøkelse skatteetaten (PDF, 193 kB)
Sak 17/18 Vedlegg - Skiensmodellen (PDF, 748 kB)
Sak 1818 Åpen post (PDF, 7 kB)
19.06.2018 Møteinnkalling (PDF, 112 kB) Sak 1918 Oppfølging politiske vedtak pr 30.04.2018 (PDF, 107 kB)
Sak 1918 Vedlegg - status pr 30.04.2018 (PDF, 801 kB)
Sak 2018 Økonomisk rapportering pr 30.04.2018 (PDF, 88 kB)
Sak 2118 Kontrollutvalgets temaområde innen svart arbeid og arbeidslivskriminalitet (PDF, 104 kB)
Sak 2218 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 (PDF, 132 kB)
Sak 2318 Forvaltningsrevisjon med selskapskontroll av MGR - prosjektplan (PDF, 7 kB)
Sak 2418 Åpen post (PDF, 7 kB)
25.09.2018 Møteinnkalling (DOCX, 24 kB) Sak 2518 Oppfølging politiske vedtak pr 31.08.2018 (PDF, 107 kB)
Sak 2518 Vedlegg - Oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr 31.08.2018 (PDF, 812 kB)
Sak 2618 Økonomisk rapportering pr 31.08.2018 (PDF, 8 kB)
Sak 2718 Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2018 (PDF, 111 kB)
Sak 2718 Vedlegg - Revisjon og kontrollutvalg pr 18.09.2018 (PDF, 263 kB)
Sak 2818 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 (PDF, 132 kB)
Sak 2918 Valg av revisor - prosjekt Forvaltningsrevisjon med selskapskontroll av Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (PDF, 359 kB)
Sak 3018 Innbyggerundersøkelsen 2018 (PDF, 82 kB)
Sak 3118 Åpen post (PDF, 6 kB)
30.10.2018 Møteinnkalling (PDF, 14 kB) Sak 3218 Økonomisk rapportering pr 31.08.2018 (PDF, 86 kB)
Sak 3318 Innbyggerundersøkelsen 2018 - notat fra rådmannen (PDF, 8 kB)
Sak 3318 - Vedlegg e-post fra rådmannen (PDF, 579 kB)
Sak 3318 - Vedlegg brukerundersøkelse byggesaksbehandling (PDF, 3 MB)
Sak 3318 - Vedlegg brukerundersøkelse vann og avløp (PDF, 2 MB)
Sak 3418 Varsler om forhold på Venabygdsfjellet (PDF, 7 kB)
Sak 3518 Kommunens rutiner for håndtering av restavfall (PDF, 7 kB)
Sak 3618 Kommunens status og rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede (PDF, 7 kB)
Sak 3718 Åpen post (PDF, 7 kB)
04.12.2018 Møteinnkalling (PDF, 115 kB) Sak 3818 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - revidering av plan 2019 (PDF, 300 kB)
Sak 3918 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (PDF, 103 kB)
Sak 3918 - Vedlegg program (PDF, 3 MB)
Sak 4018 Møteplan 2019 (PDF, 100 kB)
Sak 4118 Kommunens avtale med Sødermann AS (PDF, 13 kB)
Sak 4118 - Vedlegg svar til revisjonen (PDF, 528 kB)
Sak 4118 - Vedlegg avtale om konsulentbistand (PDF, 3 MB)
Sak 4118 - Vedlegg notat fra rådmannen (PDF, 440 kB)
Sak 4118 - Vedlegg korrespondanse (PDF, 10 MB)
Sak 4118 - Vedlegg korrespondanse media (PDF, 209 kB)
Sak 4218 Innsynsbegjæring - Ola Isum (PDF, 94 kB)
Sak 4218 - Vedlegg brev fra Ola Isum (PDF, 210 kB)
Sak 4218 - Vedlegg brev til rådmannen (PDF, 119 kB)
Sak 4218 - Vedlegg svar på henvendelse (PDF, 736 kB)
Sak 4218 - Vedlegg e-poster (PDF, 867 kB)
Sak 4218 - Vedlegg sak 3418 Venabygdsfjellet (PDF, 9 kB)
Sak 4218 - Vedlegg protokoll 30.10.2018 (PDF, 200 kB)
Sak 4318 Bierverv for ansatte i Ringebu kommune (PDF, 7 kB)
Sak 4318 - Vedlegg notat om bierverv (PDF, 319 kB)
Sak 4418 Åpen post (PDF, 6 kB)