Reguleringsplan for Randkleivgata 6 - Høring og offentlig ettersyn

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 05.februar 2020 sak 009/20, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Randkleivgata 6, planID 0520201903 til høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert boligbebyggelse. Merknader sendes til post@ringebu.kommune.no, eller Hanstadgata 4, 2630 Ringebu.

Frist for å komme med merknader er 6. april 2020.