Publisert 25.04.2017

Ringebu kommune ble i mars  måned klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) av en tapende tilbyder i forbindelse med en anbudskonkurranse om levering av multifunksjonsmaskiner (kopi-skriver-skanner)

 

KOFAs konklusjon av 24.april er at; "Ringebu kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser"

 

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 25. mai 2017

Innspillene merkes med sak 16/1472.

Forslag til utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter.

 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 24.04.2017

 

Ringebu kommune har kjørt en ny LEAN-prosess.  Denne gang var temaet

Utleie av kommunale bygg- fra A til Å.

Målet var å forbedre og forenkle rutinene rundt utleie av for eksempel kulturhus og skoler til lag og private.

Publisert 21.04.2017

ENDELIG, NÅ KAN VI REGISTRERE ARRANGEMENT ET STED!

Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin elektroniske arrangmentskalender på nettsiden.
Vi ber alle arrangører i Ringebu kommune registrere sitt arrangement og møte som er åpent for allmenheten i kalenderen.

Kulturnett Oppland sørger for distribusjon til GD puls ("Det skjer" på trykk i GD) og større arrangement blir også publisert på Visit Lillehammer sin kalender.

Publisert 19.04.2017

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt kulturprisen 2017 til Øyvind Myhrsveen for hans store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år både for unge og eldre der han har stått i spissen for mange ulike kulturaktiviteter og arrangement.  

VI GRATULERER!

Publisert 19.04.2017

Levekårsutvalget har tildelt Ringebu kommunes kulturstipend 2017 til Karen Høystad for sin innsats innen friidrett.

Hun presterer på et høyt nivå og har lagt ned en betydelig innsats for å komme dit hun er i dag. Vi er glad for å kunne støtte hennes videre satsing.  

Publisert 11.04.2017

Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» (K-sak 115/16) for Ringebu. Det ble vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne perioden, og at planstatus skal være en sektorplan. 

Publisert 10.04.2017
ringebu_logo

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har ledig svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier
i 94,89 % stilling.
Stillingen er tilknyttet Linåkertunet, Hel Døgns Omsorgsboliger tilrettelagt for demente.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Helse og Mestring, Heldøgnsomsorg og Hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser.

Stillingen er klar for tiltredelse fra 19.06.2017.

 

Publisert 07.04.2017

Vi bygger Norge med matematikk!

 

Torsdag og fredag i uke 14 fikk 9. trinn ved Ringebu ungdomsskole besøk av «Vi bygger Norge med matematikk». Disse skulle veilede elevene i bygging av miniatyrhus i tre. Huset kunne være i tradisjonell eller nyskapende stil.