Viktig melding

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.
 

Kontrollutvalgets møteplan

Møteoversikt

Møteoversikt
2020-2024 2015-2019 2010-2014
2024 2019 2014
2023 2018 2013
2022 2017 2012
2021 2016 2011
2020 2015 2010


Lovhjemler/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83 (Kommuneloven), kap 23.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, kunngjort 27.06.2019.

Kontrollutvalget har vedtatt at møtene skal være åpne, med hjemmel i kommuneloven § 11-5.

I Ringebu kommune er kontrollutvalget sammensatt av 5 medlemmer med varamedlemmer.

MedlemVaramedlem
SP, TVL og MDG SP, TVL og MDG 
Arnhild Baukhol - leder1. Morten Langset 
Jan Haugen2. Turid Ødegård
Halvor Sønstevoldhaugen3. Jon Einar Høystad
 4. Pål Haugstad
 5. Åshild Alette Haugstad
AP og H 
Per H. Kristiansen - nestleder1. Dag Marius Kvernes
Eva Bystadhaugen2. Åse Gunstad
 3. Ole Anders Listad

 

Sekretariat:
Sekretariatet er kontrollutvalgets operative del.

Sekretariatstjenester:  Søstrene Åsjord AS, tlf 958 45 567, e-post: firmapost@asjord.no

Revsior:
BDO AS, tlf 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

Kontaktinfo:
Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send en e-post til  sekretariatet.