Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.
 

Kontrollutvalgets møteplan

Møter 2010   Møter 2011   Møter 2012   Møter 2013   Møter 2014   Møter 2015   Møter 2016   Møter 2017  Møter 2018  Møter 2019


Mer om kontrollutvalgets virksomhet (PDF, 67 kB).

Lovhjemler/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven), § 77.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.

Kontrollutvalget har vedtatt at møtene skal være åpne, med hjemmel i kommuneloven § 77, nr. 88.

I Ringebu kommune er kontrollutvalget sammensatt av 5 medlemmer med varamedlemmer.

Medlem Varamedlem
Kontrollutvalget 2015 - 2019
 
SP/V/TVL/H: SP/V/TVL/H:
Berulf Vaagan - leder 1. Pål Wålen
Arnhild Baukhol - nestleder 2. Bjørg Dalberg Karlstad
AP:  
Morten Langset 1. Bjørn Moastuen
Reidun Knuts 2. Eva Bystadhaugen
Einar Widme 3. Laila Røen

 

Sekretariat:
Sekretariatet er kontrollutvalgets operative del.

Sekretariatstjenester:  Søstrene Åsjord AS, tlf 958 45 567, e-post: firmapost@asjord.no

Revsior:
BDO AS, tlf 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

Kontaktinfo:
Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send en e-post til leder eller nestleder, eller kontakt sekretariatet.