Viktig melding

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.
 

Kontrollutvalgets møteplan

Møter 2010   Møter 2011   Møter 2012   Møter 2013   Møter 2014   Møter 2015   Møter 2016   Møter 2017  Møter 2018  Møter 2019  Møter 2020 Møter 2021 Møter 2022 Møter 2023
Lovhjemler/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83 (Kommuneloven), kap 23.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, kunngjort 27.06.2019.

Kontrollutvalget har vedtatt at møtene skal være åpne, med hjemmel i kommuneloven § 11-5.

I Ringebu kommune er kontrollutvalget sammensatt av 5 medlemmer med varamedlemmer.

Medlem Varamedlem
Kontrollutvalget 2019 - 2023
 
SP/TVL/MDG og V/H: SP/TVL/MDG og V/H:
Arnhild Baukhol - leder 1. Turid Ødegård
Nils Johan Todal - nestleder 2. Gunnar Sundkvist
Ola Nordrum 3. Kirsti Kluge
  4. Rolf Braastad
  5. Åse Gunstad
AP:  
Morten Langset 1. Åsa Walters
Eva Bystadhaugen 2. Erik S. Winther
  3. Anne Mette Dalbakk

 

Sekretariat:
Sekretariatet er kontrollutvalgets operative del.

Sekretariatstjenester:  Søstrene Åsjord AS, tlf 958 45 567, e-post: firmapost@asjord.no

Revsior:
BDO AS, tlf 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

Kontaktinfo:
Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send en e-post til leder eller nestleder, eller kontakt sekretariatet.