Møter 2016 Kontrollutvalget

Innkallinger 2016
Dato Saksdokumenter Vedlegg
16.02.2016 Møteinnkalling (.PDF, 59 kB) Politiske vedtak pr. 31.12.2015 (.PDF, 452 kB)
Statlige tilsyn - rapport (.PDF, 113 kB)
Statlige tilsyn - rutiner (.PDF, 168 kB)
13.04.2016 Møteinnkalling (.DOCX, 24 kB)
Sak 07/16 Årsregnskap og årsmelding 2015 (.DOCX, 33 kB) Ringebu kommune regnskap for 2015 m/noter (.PDF, 436 kB)
Ringebu kommune årsmelding 2015 (.PDF, 5 MB)
Sak 08/16 Overordna analyse - idedugnad (.DOCX, 24 kB) Notat arbeidet med utforming overordna analyse (.DOCX, 20 kB)
Sak 09/16 Skatteregnskapet for 2015 (.DOCX, 23 kB) Årsrapport skatteoppkrever (.PDF, 582 kB)
Sak 10/16 Referatsaker Tilsynsmelding 2015 fra Helsetilsynet (.PDF, 200 kB)
12.05.2016 Møteinnkalling og sak (.PDF, 19 kB) Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - utkast (.PDF, 2 MB)
09.06.2016 Møteinnkalling (.PDF, 29 kB) 1316 Tertialrapport 2016-1 (.PDF, 825 kB)
1516 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 2 (.PDF, 282 kB)
23.08.2016 Møteinnkalling (.PDF, 30 kB) Vedlegg sak 1716 (.PDF, 24 kB)
Vedlegg sak 1916 referatsak, klagesak (.PDF, 91 kB)
Vedlegg sak 1916 vedlegg til referatsak, klagesak (.PDF, 2 MB)
04.10.2016 Møteinnkalling (.PDF, 51 kB) Vedlegg sak 21/16 oppfølging av politiske vedtak (.PDF, 449 kB)
Vedlegg 1 sak 22/16 prosjektplan forvaltningsrevisjon (.PDF, 537 kB)
Vedlegg 2 sak 22/16 engasjementsbrev (.PDF, 191 kB)
Vedlegg 2 sak 23/16 overordnet analyse forvaltningsrevisjon (.PDF, 2 MB)
29.11.2016 Møteinnkalling (.PDF, 30 kB) Vedlegg 1 sak 24/16 forvaltningsrevisjon (.PDF, 678 kB)