Møter 2016 Kontrollutvalget

Innkallinger 2016
Dato Saksdokumenter Vedlegg
16.02.2016 Møteinnkalling (PDF, 59 kB) Politiske vedtak pr. 31.12.2015 (PDF, 452 kB)
Statlige tilsyn - rapport (PDF, 113 kB)
Statlige tilsyn - rutiner (PDF, 168 kB)
13.04.2016 Møteinnkalling (DOCX, 24 kB)
Sak 07/16 Årsregnskap og årsmelding 2015 (DOCX, 33 kB) Ringebu kommune regnskap for 2015 m/noter (PDF, 436 kB)
Ringebu kommune årsmelding 2015 (PDF, 5 MB)
Sak 08/16 Overordna analyse - idedugnad (DOCX, 24 kB) Notat arbeidet med utforming overordna analyse (DOCX, 20 kB)
Sak 09/16 Skatteregnskapet for 2015 (DOCX, 23 kB) Årsrapport skatteoppkrever (PDF, 582 kB)
Sak 10/16 Referatsaker Tilsynsmelding 2015 fra Helsetilsynet (PDF, 200 kB)
12.05.2016 Møteinnkalling og sak (PDF, 19 kB) Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - utkast (PDF, 2 MB)
09.06.2016 Møteinnkalling (PDF, 29 kB) 1316 Tertialrapport 2016-1 (PDF, 825 kB)
1516 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 2 (PDF, 282 kB)
23.08.2016 Møteinnkalling (PDF, 30 kB) Vedlegg sak 1716 (PDF, 24 kB)
Vedlegg sak 1916 referatsak, klagesak (PDF, 91 kB)
Vedlegg sak 1916 vedlegg til referatsak, klagesak (PDF, 2 MB)
04.10.2016 Møteinnkalling (PDF, 51 kB) Vedlegg sak 21/16 oppfølging av politiske vedtak (PDF, 449 kB)
Vedlegg 1 sak 22/16 prosjektplan forvaltningsrevisjon (PDF, 537 kB)
Vedlegg 2 sak 22/16 engasjementsbrev (PDF, 191 kB)
Vedlegg 2 sak 23/16 overordnet analyse forvaltningsrevisjon (PDF, 2 MB)
29.11.2016 Møteinnkalling (PDF, 30 kB) Vedlegg 1 sak 24/16 forvaltningsrevisjon (PDF, 678 kB)