Møter 2019 Kontrollutvalget

Innkallinger 2019 Kontrollutvalget
Innkallinger 2019 Kontrollutvalget
Dato Innkalling Saksfremlegg og vedlegg
19.02.2019 Innkalling (.PDF, 117 kB) Sak 0119 Oppfølging politiske vedtak 31.12.2018 (.PDF, 187 kB)
Sak 0119 Vedlegg - status pr 31.12.2018 (.PDF, 771 kB)
Sak 0219 Orientering om regnskap 2018 og skatteregnskapet 2018 (.PDF, 10 kB)
Sak 0219 Vedlegg - årsrapport 2018 Skatteoppkreveren (.PDF, 5 MB)
Sak 0319 Bierverv for ansatte i Ringebu kommune (.PDF, 97 kB)
Sak 0319 Vedlegg - svar notat sak 4318 bierverv (.PDF, 420 kB)
Sak 0419 Årsrapport fra kontrollutvalget 2018 (.PDF, 237 kB)
Sak 0519 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2019 - prioriteringsliste (.PDF, 214 kB)
Sak 0619 Møteplan 2019 (.PDF, 12 kB)
Sak 0719 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (.PDF, 7 kB)
Sak 0819 Referatsak - Rapport om status for statlige tilsyn (.PDF, 106 kB)
Sak 0819 Vedlegg - oversikt statlige tilsyn 2018 (.PDF, 250 kB)
Sak 0919 Kontrollutvalgets innsynsrett i saker unntatt offentlighet (.PDF, 13 kB)
Sak 1019 Kontrollutvalgets innsynsrett i selskaper etter kommuneloven § 80, ny kommunelov §23-6 (.PDF, 15 kB)
30.04.2019 Innkalling (.PDF, 113 kB) Sak 1319 Uttalelse om skatteregnskapet for 2018 (.PDF, 27 kB)
Sak 1319 Vedlegg 1 - Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Ringebu (.PDF, 5 MB)
Sak 1319 Vedlegg 2 - Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen (.PDF, 191 kB)
Sak 1519 Oppfølging saker fra kontrollutvalgets møte 19. februar (.PDF, 7 kB)
Sak 1519 Vedlegg 1 (.PDF, 50 kB)
Sak 1519 Vedlegg 2 (.PDF, 41 kB)
Sak 1519 Vedlegg 3 (.PDF, 86 kB)
Sak 1619 Innkjøp av tjenester - Sødermann AS (.PDF, 265 kB)
Sak 1619 Vedlegg 1 - Rutiner og status ang. rapportering på ressurskrevende brukere (.PDF, 354 kB)
Sak 1619 Vedlegg 2 - Svar til Kommunal rapport ang. innsyn i anskaffelsesprotokoll (.PDF, 426 kB)
Sak 17/19 Åpen post (.PDF, 7 kB)
04.06.2019 Innkalling (.PDF, 112 kB) Sak 18/19 Oppfølging av politiske vedtak - statusrapport pr. 30.04 (.PDF, 108 kB)
Sak 18/19 Vedlegg - oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr 30.04.19 (.PDF, 591 kB)
Sak 19/19 Økonomisk rapportering pr. 30.04.19 (.PDF, 86 kB)
Sak 20/19 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 (.PDF, 132 kB)
Sak 21/19 Rapport Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (.PDF, 405 kB)
Sak 21/19 Vedlegg BDO - Presentasjon rapport selskapskontroll MGR (.PDF, 3 MB)
Sak 21/19 Vedlegg BDO - Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon MGR pr. 30.04. (.PDF, 893 kB)
Sak 22/19 Avtale om revisjonstjenester (.PDF, 266 kB)
Sak 23/19 Åpen post (.PDF, 7 kB)
Protokoller 2019 Kontrollutvalget
Protokoller 2019 Kontrollutvalget
Dato Vedlegg
Protokoll 19.02.2019 (.PDF, 291 kB) Vedlegg: 0419 Revidert Årsrapport 2018 (.PDF, 230 kB)
Protokoll 30.04.2019 (.PDF, 295 kB) Vedlegg: Oppfølging av vedtak fra 4. desember (.PDF, 883 kB)
Protokoll 04.06.2019 (.PDF, 219 kB)