Publisert 19.04.2017

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt kulturprisen 2017 til Øyvind Myhrsveen for hans store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år både for unge og eldre der han har stått i spissen for mange ulike kulturaktiviteter og arrangement.  

VI GRATULERER!

Publisert 19.04.2017

Levekårsutvalget har tildelt Ringebu kommunes kulturstipend 2017 til Karen Høystad for sin innsats innen friidrett.

Hun presterer på et høyt nivå og har lagt ned en betydelig innsats for å komme dit hun er i dag. Vi er glad for å kunne støtte hennes videre satsing.  

Publisert 11.04.2017

Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» (K-sak 115/16) for Ringebu. Det ble vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne perioden, og at planstatus skal være en sektorplan. 

Publisert 10.04.2017
ringebu_logo

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har ledig svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier
i 94,89 % stilling.
Stillingen er tilknyttet Linåkertunet, Hel Døgns Omsorgsboliger tilrettelagt for demente.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Helse og Mestring, Heldøgnsomsorg og Hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser.

Stillingen er klar for tiltredelse fra 19.06.2017.

 

Publisert 07.04.2017

Vi bygger Norge med matematikk!

 

Torsdag og fredag i uke 14 fikk 9. trinn ved Ringebu ungdomsskole besøk av «Vi bygger Norge med matematikk». Disse skulle veilede elevene i bygging av miniatyrhus i tre. Huset kunne være i tradisjonell eller nyskapende stil.

Publisert 06.04.2017

Tirsdag 4. april ble det arrangert takkefest og filmkveld. Anledningen var SmartTv gitt av Aktivitetslaget tiltenkt kinokvelder for de eldre, samt pengemidler til arbeidsstua og utstyr til fredagstrimmen gitt av LHL.

Publisert 05.04.2017

Det er muligheter for å levere avfall på MGR sine betjente mottak i påska.

​På grunn av helligdagene hentes husholdningsavfall på andre dager enn normalt.

Informasjon om åpningstider og tømmeplan her.

Publisert 03.04.2017

Ringebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

Publisert 30.03.2017

Statens vegvesen ønsker å informere om status, planløsninger og planprosess i forbindelse med planleggingsarbeidet for ny E6 Elstad-Frya.

Det blir åpent møte på Statens vegvesen sin rigg på Ringebu.

Dato: 5. april kl 18

Publisert 30.03.2017
ringebu_logo


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.