Reguleringsplan for flomsikring av Frya elv - Høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde

Sør-Fron kommune ved formannskapet og Ringebu kommune ved utvalg for plan og teknisk (UPT), har i møter henholdsvis 03.06.2019 og 26.06.2019, vedtatt å legge ut forslaget til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703, til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

 

Høringsuttalelser og innspill sendes til Ringebu kommune, Plan og teknisk, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu – eller post@ringebu.kommune.no

Innspillene merkes med sak 15/62.

Innspillsfrist: 19.08.2019

UPT-sak 077-19 (PDF, 401 kB)
Saksutredning - Sør-Fron kommune (PDF, 196 kB)
Plankart - flomsikring Frya elv (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser - flomsikring Frya elv (PDF, 355 kB)
Planbeskrivelse - flomsikring Frya elv (PDF, 11 MB)
rapp_Erosjonssikring av ledninger (PDF, 262 kB)
rapp_Flomsikring Frya ved masseuttak (PDF, 964 kB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Tiltaksplan Masseuttak (PDF, 3 MB)